Miłosne, wierszyki, życzenia miłosne

Wzajemnie serca nasze Zawarły święte

Wzajemnie serca nasze
Zawarły święte przymierze
I niezachwianą miłością
Przysięgły kochać się szczerze.