Miłosne, wierszyki, życzenia miłosne

Miłość różne Słowa zna Love - kocham

Miłość różne
Słowa zna
Love - kocham,
Ty i ja!